top of page

vokalgruppe

gruppeUNDERVISNING

Vi gir undervisning til både nybegynnere og viderekomne i et bredt spekter av sjangre. I vokaltimene vil elevene lære forskjellige sangøvelser og sanger i ulike sjangre. Det fokuseres mest på samsang, men de vil også få muligheten til å synge solo. Elevene vil etter hver time få oppgaver de kan jobbe med hjemme.

Ledige plasser på vokalgruppe våren 2024

Vennligst bruk påmeldingsskjema for å settes på venteliste, så kontakter vi dere for registrering og oppstart.

Praktisk informasjon

 • Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år. Vi har ingen øvre aldersgrense.

 • Gruppene settes sammen etter alder og erfaring. Maks 6 elever. 

 • Det tas forbehold om at vi har nok påmeldte for å kune starte opp en ny gruppe.

 • 14 undervisningsuker med undervisningstimer på 45 minutter. 

 • Huskonserter på Studentsamfunnet DRIV på slutten av hvert semester

 • Første undervisningstime er en prøvetime. Etter endt prøvetime velger du mellom å trekke deg eller binde deg for semesteret. Velger du å trekke deg etter prøvetimen dekker vi timen.

 • Vi tilbyr 10 prosent familierabatt, og 10 prosent rabatt om du melder deg på to eller flere tilbud. Får du plass etter semesterstart beregnes semesteravgiften fra uka du starter opp.

 • Pris per semester (14 uker x 45 min) er 4900,-

Vilkår og betingelser

 • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

 • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

 • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

 • Det er et krav at eleven har instrument hjemme og har mulighet til å øve. Vi kan bistå med råd og tips til anskaffelse av dette.

 • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

 • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

 • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

 • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

 • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema, så kontakter vi deg snarest mulig!

bottom of page