vokalgruppe

gruppeUNDERVISNING

Vi gir undervisning til både nybegynnere og viderekomne i et bredt spekter av sjangre. I vokaltimene vil elevene lære forskjellige sangøvelser og sanger i ulike sjangre. Det fokuseres mest på samsang, men de vil også få muligheten til å synge solo. Elevene vil etter hver time få oppgaver de kan jobbe med hjemme.

Ledige plasser på vokalgruppe våren 2023

Vennligst bruk påmeldingsskjema for å settes på venteliste, så kontakter vi dere for registrering og oppstart.

Led

Praktisk informasjon

Nedre aldersgrense er 8 år og øvre er 12 år. Vi setter sammen grupper etter alder.

Det må taes forbehold om at vi har nok påmeldte for å kunne starte opp en ny gruppe.  Maks inntak per gruppe er 6 elever.

Hvert semester består av 14 uker x 60 minutter undervisning. I tillegg til ordinær undervisning arrangerer vi også to konserter på slutten av hvert semester hvor alle elever får muligheten til å delta. Konsertene finner sted på storscenen på Studenthuset Driv.

Første undervisningstime er en prøvetime. Etter endt prøvetime velger du mellom å trekke deg, eller binde deg for semesteret. Velger du å trekke deg etter prøvetimen dekker vi timen.

Vil tilbyr 10 prosent familierabatt. Vi tilbyr også 10 prosent rabatt om du melder deg på to eller flere tilbud.

Semesteravgiften betales i to omganger i løpet av semesteret.

Melder du deg på midt i semesteret beregnes semesteravgiften fra uka du starter opp.

Pris per semester (14 uker x 60 min): 4900kr

Vilkår og betingelser

  • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

  • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

  • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

  • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

  • Det er et krav at eleven har instrument hjemme og har mulighet til å øve. Vi kan bistå med råd og tips til anskaffelse av dette.

  • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

  • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

  • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

  • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

  • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema.

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at vi har fått innmeldingen.