top of page
Image by engin akyurt

Saksofon

1-1 UNDERVISNING

Vi tilbyr undervisning til både nybegynnere og viderekomne på saksofon. I timene vil du få et undervisningsopplegg som er tilpasset ditt utgangspunkt og dine ønsker, samtidig som det fokuseres på viktige grunnleggende prinsipper innen teknikk og musikkteori. Du vil etter hver time få oppgaver du kan jobbe med hjemme.

Plasser på saksofon 1-1 høsten 2024:

Det er ledige plasser. Vennligst bruk påmeldingsskjema, så kontakter vi deg for videre avtale.

Praktisk informasjon

 • Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år. Vi har ingen øvre aldersgrense.

 • 14 undervisningsuker med undervisningstimer på 30 minutter. 

 • Huskonserter på Studentsamfunnet DRIV på slutten av hvert semester

 • Første undervisningstime er en prøvetime. Etter endt prøvetime velger du mellom å trekke deg eller binde deg for semesteret. Velger du å trekke deg etter prøvetimen dekker vi timen.

 • Vi tilbyr 10 prosent familierabatt, og 10 prosent rabatt om du melder deg på to eller flere tilbud. Får du plass etter semesterstart beregnes semesteravgiften fra uka du starter opp.

 • Pris per semester (14 uker x 30 min) er 5390,-

Vilkår og betingelser

 • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

 • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

 • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

 • Det er et krav at eleven har instrument hjemme og har mulighet til å øve. Vi kan bistå med råd og tips til anskaffelse av dette.

 • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

 • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

 • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

 • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

 • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema, så kontakter vi deg snarest mulig!

Påmeldingsskjema
bottom of page