top of page

SLagverk

1-1 UNDERVISNING

Vi gir undervisning til både nybegynnere og viderekomne i et bredt spekter av sjangre. I trommetimene vil du få et undervisningsopplegg som er tilpasset ditt utgangspunkt og dine ønsker, samtidig som det fokuseres på viktige grunnleggende prinsipper innen teknikk og musikkteori. Du vil etter hver time få oppgaver du kan jobbe med hjemme.

Ledige plasser på slagverk 1-1 høsten 2023

Vi har ledige plasser på slagverk. Vennligst bruk påmeldingsskjema, så kontakter vi dere for registrering og oppstart.

Led

Praktisk informasjon

Nedre aldersgrense er 9 år. Vi har ingen øvre aldersgrense.

Hvert semester består av 14 uker x 30 minutter undervisning. I tillegg til ordinær undervisning arrangerer vi også to konserter på slutten av hvert semester hvor alle elever får muligheten til å delta. Konsertene finner sted på storscenen på Studenthuset Driv.

Første undervisningstime er en prøvetime. Etter endt prøvetime velger du mellom å trekke deg, eller binde deg for semesteret. Velger du å trekke deg etter prøvetimen dekker vi timen.

Vil tilbyr 10 prosent familierabatt. Vi tilbyr også 10 prosent rabatt om du melder deg på to eller flere tilbud.

Semesteravgiften betales i to omganger i løpet av semesteret.

Melder du deg på midt i semesteret beregnes semesteravgiften fra uka du starter opp.

Pris per semester (14 uker x 30 min): 5180kr

Vilkår og betingelser

  • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

  • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

  • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

  • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

  • Det er et krav at eleven har instrument hjemme og har mulighet til å øve. Vi kan bistå med råd og tips til anskaffelse av dette.

  • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

  • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

  • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

  • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

  • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema.

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at vi har fått innmeldingen. 

bottom of page