top of page

MUSIKKPRoduksjonog låtskriving

gruppeUNDERVISNING
OG 1-1 undervisning

Har du en drøm om å bli lydtekniker, låtskriver eller musikkprodusent? Med fokus på låtskriving, musikkteori og hele prosessen fra idé til ferdig resultat, videreutvikler vi musikkproduksjonskurset og tilbyr en helhetlig pakke for både nybegynnere og viderekommende!

Plasser på musikkproduksjon og låtskriving våren 2024:

Vennligst bruk påmeldingsskjema for å settes på venteliste, så kontakter vi dere for registrering og oppstart.

Le

Skolen stiller med fullt utstyr til alle elever i undervisningstimene. Hvis du ønsker å jobbe med musikkproduksjon utenom timene, men mangler utstyr, leier Tvibit ut rom utstyrt med alt du måtte trenge, til en rimelig pris.

Pris per kurs, og omfang:

Dette kurset kan bli gjennomført i grupper eller en-til-en undervisning, og prisen vil bli satt deretter. Det vil også antall undervisninger. Ta kontakt for videre informasjon og andre henvendelser. 

Vilkår og betingelser

  • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

  • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

  • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

  • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

  • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

  • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

  • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

  • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

  • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema, så kontakter vi deg snarest mulig!

Påmeldingsskjema
bottom of page