top of page

MUSIKKPRoduksjonog låtskriving

gruppeUNDERVISNING, én-til-én undervisning

Har du en drøm om å bli lydtekniker, låtskriver eller musikkprodusent?

Med fokus på låtskriving, musikkteori og hele prosessen fra idé til ferdig resultat, videreutvikler vi musikkproduksjonskurset og tilbyr en helhetlig pakke for både nybegynnere og viderekommende!

 

Kurset finnes i to nivåer:

 • Nivå 1 passer for deg som har en stor interesse for musikk og ønsker å utvikle din musikalske forståelse med moderne verktøy. Det et fint om du har en grunnleggende forståelse av musikkteori og/eller musikkproduksjon, men ikke et krav. Undervisningen tilpasses ditt nivå og interesseområder.

 • Nivå 2 er fortrinnsvis for deg som har fullført modul 1, eller har et solid musikalsk og teknisk grunnlag, med motivasjon til å dykke dypt inn i musikken nye innfalsvinkler.
   

 • Vi anbefaler alle å starte på nivå 1, men gjør selvsagt en vurdering i samråd med lærene om det er ønskelig å bytte til nivå 2.

 • På begge nivåene tilrettelegger vi for grundig individuell veiledning på ditt nivå og interesseområde.

Plasser på musikkproduksjon og låtskriving våren 2023:

Grunnet for få påmeldte våren 2023 avholdes ikke dette kurset dette semesteret. For påmelding høsten 2023, kan du melde deg på via påmeldingsskjema så tar vi kontakt!

Le

Skolen stiller med fullt utstyr til alle elever i undervisningstimene. Hvis du ønsker å jobbe med musikkproduksjon utenom timene, men mangler utstyr, leier Tvibit ut rom utstyrt med alt du måtte trenge, til en rimelig pris.

Pris per kurs, og omfang:

Dette kurset kan bli gjennomført i grupper eller en-til-en undervisning, og prisen vil bli satt deretter. Det vil også antall undervisninger. Ta kontakt for videre informasjon og andre henvendelser. 

Vilkår og betingelser

 • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

 • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

 • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

 • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

 • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

 • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

 • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

 • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på eller er interessert? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema.

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at vi har fått innmeldingen. 

Påmeldingsskjema
bottom of page