Korona

2020 ga oss, som alle andre, noen utfordringer. Etter nedstengningen i mars overførte vi all undervisning digitalt, med gode resultater. Høsten 2020 fikk vi igjen startet opp på Tvibit og underviste i tråd med alle smittevernsregler. Oppstarten 2021 blir digital første uka, men vi håper og tror at myndighetene vil lette på nasjonale restriksjoner etter 18. januar.

Generelt om smittevern:

Smittevern-regler gitt til oss fra Tromsø Kommune gir oss mulighet til å undervise 1-1 på rom som har 3 kvm per person + en buffer på 10 kvm.

Dette betyr at vi, per i dag, får utfordringer med å gjennomføre gruppe-øvinger. Dette kan endre seg raskt og vi vil selvsagt informere dere så snart det skjer endringer i smitte-veilederen for musikkutøving.

 

Vår huseier Tvibit vil legge til rette for at smittevern-tiltakene blir gjennomført av oss på TMS. Dette vil også si at enkelte elever får sin undervisning i andre (og større) rom enn det de er vant til fra tidligere semester.

Huskonsert: Vi måtte dessverre avlyse huskonsertene i 2020, men håper å kunne arrangere dem på Driv våren 2021 - i tråd med gjeldene smittevernsregler. Hvis det skulle vise seg problematisk jobber vi med ulike alternativer for gjennomføring!

Regler for trygg musikkundervisning

  • Hold minst 1 meter avstand

  • Unngå håndhilsning og klemming

  • Vask eller desinfiser hendene når du kommer til Tvibit

  • Alle lærere og elever skal vaske hendene med såpe og vann før de går til undervisningsrommet

  • Instrumenter, noter skal være personlige

  • Hånd-desinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig i alle rom som brukes og benyttes før og etter undervisningen

  • Foreldre som følger elever til TMS må levere eleven utenfor undervisningslokalet og vente ute til eleven er ferdig. 

  • For å unngå trengsel er det viktig at elever møter opp ved inngangen presis, og ikke fem-ti minutter tidligere. Hold avstand.

  • Vær hjemme ved sykdom og sykdomssymptomer