top of page

Pandemien har skapt sine utfordringer også for. Periodevis det siste året har vi vært nødt til å gjennomføre undervisningen digitalt, og dette har vist seg å fungere fint. Vårsemesteret 2021 hadde vi så godt som kun fysisk undervisning, og det ser fortsatt fint ut for det kommende høstsemesteret!

Regler for trygg musikkundervisning:

  • Hold minst 1 meter avstand

  • Unngå håndhilsning og klemming

  • Vask eller desinfiser hendene når du kommer til Tvibit

  • Alle lærere og elever skal vaske hendene med såpe og vann før de går til undervisningsrommet

  • Instrumenter, noter skal være personlige

  • Hånd-desinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig i alle rom som brukes og benyttes før og etter undervisningen

  • Foreldre som følger elever til TMS må levere eleven utenfor undervisningslokalet og vente ute til eleven er ferdig. 

  • For å unngå trengsel er det viktig at elever møter opp ved inngangen presis, og ikke fem-ti minutter tidligere. Hold avstand.

  • Hold dere hjemme ved sykdom og sykdomssymptomer.

bottom of page