top of page

bandSKOLE

gruppeUNDERVISNING

Kurset er åpent for både nybegynnere og viderekomne og vil fokusere på sampsill og musikkglede. Elevene vil få et undervisningsopplegg som er tilpasset gruppens utgangspunkt og ønsker, samtidig som det fokuseres på viktige grunnleggende prinsipper innen teknikk, musikkteori og samspill.

Instruktør for kurset er Ottar Tøllefsen.

Plasser på bandsole høsten 2023

Dette kurset er nytt fra høsten 2022, derfor er det mange ledige plasser. Vennligst bruk påmeldingsskjema, så kontakter vi deg for videre avtale.

 

Praktisk informasjon

 • Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år. Vi har ingen øvre aldersgrense.

 • Gruppene settes sammen etter alder og erfaring. Maks 5 elever. 

 • Det taes forbehold om at vi har nok påmeldte for å kune starte opp en ny gruppe.

 • 10 undervisningsuker med undervisningstimer på 60 minutter. 

 • All undervisning foregår på Tvibit i sentrum – Parkgata 27.

 • Huskonserter på Studentsamfunnet DRIV på slutten av hvert semester

 • Første undervisningstime er en prøvetime. Etter endt prøvetime velger du mellom å trekke deg eller binde deg for semesteret. Velger du å trekke deg etter prøvetimen dekker vi timen.

Datoer for undervisning våren 2023 er:

 • Mandag 6. februar

 • Mandag 13. februar

 • Mandag 20. februar

 • Mandag 27. februar

 • Pause

 • Mandag 13. mars

 • Mandag 20. mars

 • Mandag 27. mars

 • Påskeferie

 • Mandag 17. april

 • Mandag 24. april

 • Mandag 8. mai

 • Huskonserter tirsdag 2. og onsdag 3. mai

Huskonsertene arrangerer vi på slutten av hvert semester, og alle elever får muligheten til å delta. Konsertene finner sted på storscenen på Studenthuset Driv.

Priser

 • 4900,- per semester (10 uker x 90 min).

 • Vil tilbyr 10 prosent familierabatt, og 10 prosent rabatt om du melder deg på to eller flere tilbud.

 • Melder du deg på midt i semesteret beregnes semesteravgiften fra uka du starter opp.

Vilkår og betingelser

 • Innen ett døgn etter prøvetimen må du informere skolen skriftlig via e-post om du ønsker å trekke deg. Hvis ikke er du automatisk registrert for hele semesteret.

 • Du meldes på for ett semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for avmelding/fornyelse av elevplass. Alle som søker fornyelse, vil få beholde plassen sin.

 • All informasjon fra skolen blir sendt via e-post. Elever og foreldre er forpliktet til å lese og gjøre seg forstått med informasjonen som blir sendt ut. 

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. 

 • Det er et krav at eleven har instrument hjemme og har mulighet til å øve. Vi kan bistå med råd og tips til anskaffelse av dette.

 • Faktura blir sendt per e-post. Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser. 

 • Fravær pga. kortvarig sykdom og prioriteringsfravær erstattes ikke. Gir du beskjed om fravær i god tid vil vi likevel i noen tilfeller kunne ta igjen timen dersom vi har kapasitet.

 • Ved langvarig sykdom og fremvist legeerklæring vil skolen erstatte tapt undervisning med tilbakebetaling av avregnet semesteravgift.

 • Om skolen må avlyse en undervisningstime pga. sykdom eller fravær av vikarer blir timen erstattet, enten i form av ny time eller tilbakebetaling.

 • Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure vil ikke utløse noen refusjon.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på? Vennligst fyll ut vårt påmeldingsskjema.

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at vi har fått innmeldingen. 

bottom of page