Skolerute for høstsemesteret 2017 kan lastes ned her.

Påmelding kan skje hele året såfremt vi har plass på det aktuelle tilbudet. 

Vi tilbyr både enkeltundervisning og gruppeundervisning. På gruppeundervisning tar vi inn maks 5 elever per gruppe.

Det gis søskenmoderasjon på 10 prosent per elev.

Priser på enkeltundervisning høst 2017 og vår 2018

 • Vokal (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,-
 • Piano (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,-
 • Gitar (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,-
 • El-bass (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,-
 • Trommer (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,-

Priser på gruppeundervisning høst 2017 og vår 2018

 • Vokalgruppe barn/ungdom (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,-
 • Gitargruppe barn/ungdom (45 min) Høstsemester 14 uker: 3890,- Vårsemester 15 uker: 4170,-
 • FUZZ - bandskole for jenter ungdom/voksne (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,-
 • Musikkteknologi ungdom/voksne (90 min) Høstsemester 9 uker: 3600,- Vårsemester 10 uker: 4000,-

Skolens reglement

Alle som møter hos oss for første gang har muligheten til å trekke seg etter 2 undervisningstimer uten å bli fakturert. Det må da gis skriftlig beskjed til camilla@tromsomusikkskole.no.

 • Elevene meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som går hos oss får beholde sin elevplass.
 • Påmeldinger kan skje hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir da beregnet fra den uka elever starter.
 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved påfølgende fakturering.
 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.
 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at TMS gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.
 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.
 • Vi underviser elever i alderen seks år og oppover.  Vi har ingen øvre aldersgrense.