Skolerute for høstsemesteret 2017 kan lastes ned her.

Skolerute for vårsemesteret 2018 kan lastes ned her.

Påmelding kan skje hele året såfremt vi har plass på det aktuelle tilbudet. Ved påmelding etter semesteroppstart blir semesteravgift beregnet fra den uka man starter.

Vi tilbyr både enkeltundervisning og gruppeundervisning. På gruppeundervisning tar vi inn maks 5 elever per gruppe.

Det gis søskenmoderasjon på 10 prosent per elev.

Vi tilbyr prøvetimer til nye elever. Les mer om dette under skolens reglement.

Ledige plasser (oppdatert 31. oktober)

 • El-bass (30 min) mandager kl. 17:30 - 18:00
 • Vokalgruppe f. 2006 - 2008 (60 min) tirsdager kl. 18:00 - 19:00

Priser på enkeltundervisning

 • Vokal (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Piano (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Gitar (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • El-bass (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Trommer (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 

Priser på gruppeundervisning

 • Vokalgruppe barn/ungdom (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,- 
 • Gitargruppe barn/ungdom (45 min) Høstsemester 14 uker: 3890,- Vårsemester 15 uker: 4170,- 
 • FUZZ - bandskole for jenter ungdom/voksne (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,-
 • Musikkteknologi ungdom/voksne (90 min) Høstsemester 9 uker: 3600,- Vårsemester 10 uker: 4000,- 

Skolens reglement

 • Alle som møter hos oss for første gang har rett på prøvetime. Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Dersom man velger å fortsette binder man seg for resten av semesteret.
 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass får beholde plassen sin.

 • Påmeldinger kan skje hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved påfølgende fakturering.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at TMS gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Vi underviser elever i alderen seks år og oppover. Vi har ingen øvre aldersgrense.