Ledige plasser høsten 2018

Har du spørsmål om de enkelte tilbud eller ønsker å melde deg på? Ikke nøl med å ringe oss eller sende en e-post. 

 • Vokal 1-1: Fullt (venteliste)

 • Vokalgruppe (f. 2008 - 2009): tirsdager kl. 18:00 -19:00 (lærer Ida Løvheim)

 • Trommesett 1-1: onsdager kl. 18:00 - 18:30 (lærer Kristian Lamvik)

 • El-bass 1-1: mandager kl. 18:30 - 19:00 (lærer Morten Steene)

 • Gitar (ak og el) 1-1: torsdager kl. 14:30 - 15:00 (lærer Frank Cock)

 • Gitar (ak og el) 1-1: onsdager kl. 16:30 - 17:00 og 18:30 - 19:00

 • Piano 1-1: torsdager kl. 18:15 - 18:45 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

 • Piano 1-1: onsdager kl. 16:30 - 17:00 og 17:30 - 18:00 (lærer Adrian Danielsen)

 • Musikkproduksjon gruppe: tirsdager kl. 17:15 - 18:45 (modul 1 nybegynnere). Nedre aldersgrense 13 år. Det stilles ingen krav til erfaring. (lærer Sivert Henriksen)

 • Musikkproduksjon gruppe: tirsdager kl. 19:00 - 20:30 (modul 2 viderekomne). Nedre aldersgrense 13 år. Noe erfaring kreves.(lærer Sivert Henriksen)

 • FUZZ - Bandskole for jenter (f. 2002 - 2004): mandager kl. 17:00 - 18:00. Noe erfaring kreves. NB: Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til å kunne starte opp (lærer Ida Karoline Nordgård og Lisa Skoglund).

 • FUZZ - Bandskole for jenter (f. 2005 - 2006): mandager kl. 18:30 - 19:30. Erfaring er ikke et krav. NB: Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til å kunne starte opp (lærer Ida Karoline Nordgård og Lisa Skoglund).

 

Skolerute 2018

Skolerute for høsten 2018 kan lastes ned her.

Skolerute for musikkproduksjon høsten 2018 kan lastes ned her.

 

Priser 2018/2019

Priser på enkeltundervisning:

 • Vokal (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Piano (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Gitar (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • El-bass (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 
 • Trommer (30 min) Høstsemester 14 uker: 4590,- Vårsemester 15 uker: 4920,- 

Priser på gruppeundervisning:

 • Vokalgruppe barn/ungdom (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,- 
 • Gitargruppe barn/ungdom (45 min) Høstsemester 14 uker: 3890,- Vårsemester 15 uker: 4170,- 
 • FUZZ - bandskole for jenter ungdom/voksne (60 min) Høstsemester 14 uker: 4380,- Vårsemester 15 uker: 4690,-
 • Musikkteknologi ungdom/voksne (90 min) Høstsemester 10 uker: 4000,- Vårsemester 10 uker: 4000,- 

NB: Det gies søskenmoderasjon på 10 prosent per søsken. Det gies også 10 prosent rabatt til elever som går på flere tilbud enn ett.


Skolens reglement

 • Alle som møter hos oss for første gang har rett på prøvetime. Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Dersom man velger å fortsette binder man seg for resten av semesteret.
 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass får beholde plassen sin.

 • Påmeldinger kan skje hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved påfølgende fakturering.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at TMS gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Vi underviser elever i alderen seks år og oppover. Noen instrumenter har høyere aldersgrense. Vi har ingen øvre aldersgrense.