Under følger informasjon om ledige plasser, skoleruter, priser og reglement.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på finner du kontaktinfo nederst på siden.


Våre tilbud og ledige plasser høsten 2019

 • Vokal 1-1 (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Fullt. Venteliste

 • Vokalgruppe (f. 2008 - 2010)

  Tirsdager kl. 18:00 - 19:00 (lærer Karoline Stensland)

 • Piano 1-1 (nedre aldersgrense 6 år - ingen øvre)

  Tirsdager kl. 15:00 - 15:30 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

  Tirsdager kl. 15:30 - 16:00 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

  Tirsdager kl. 17:45 - 18:15 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

  Onsdager kl. 16:30 - 17:00 (lærer Stine Maren Steien)

  Onsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Stine Maren Steien)

  Onsdager kl. 16:30 - 17:00 (lærer August Veseth)

  Torsdager kl. 18:15 - 18:45 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

 • Trommesett 1-1 (nedre aldersgrense 9 år - ingen øvre)

  Onsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Kristian Lamvik)

 • El-bass 1-1 (nedre aldersgrense 11 år - ingen øvre)

  Fullt. Venteliste.

 • Gitar 1-1 (nedre aldersgrense 7 år - ingen øvre)

  Onsdager kl. 17:30 - 18:00 (lærer Kjetil Andreassen)

 • Gitargruppe nybegynner (f. 2009 - 2010) - Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til oppstart

  Onsdager kl. 16:15 - 17:00 (lærer Kjetil Andreassen)

 • Gitargruppe nybegynner (f. 2007 - 2008) - Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til oppstart

  Torsdager kl. 18:00 - 18:45 (lærer Frank Cock)

 • Band nybegynner (f. 2006 - 2007) - Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til oppstart

  Tirsdager kl. 17:00 -17:45 (lærer Sverre Simonsen)

 • Band nybegynner (f. 2004 - 2005) - Det må taes forbehold om at det er nok påmeldte til oppstart

  Onsdager kl. 18:30 - 19:15 (lærer Sverre Simonsen)

 • Musikkproduksjon modul 1 gruppe - nybegynner (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Tirsdager kl. 17:15 - 18:45 (lærer Sivert Henriksen)

 • Musikkproduksjon modul 2 gruppe - for de med erfaring med Logic Pro (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Tirsdager kl. 19:00 - 20:30 (lærer Sivert Henriksen)


Skolerute 2019

Skolerute for høsten 2019 lastes ned her.

Skolerute for musikkproduksjon høst 2019 lastes ned her.


Priser 2019

Under følger info om priser for vår- og høstsemester. Vi tilbyr søskenmoderasjon på 10 prosent per søsken. Det gies også 10 prosent rabatt til elever som går på flere tilbud.

Semesteravgiften for høsten 2019 deles opp i 2 avdrag og har frist 14/09 og 14/11.

Faktura sendes på e-post.

 • Vokal 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Piano 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Gitar 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • El-bass 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Trommer 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Vokalgruppe (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 4380,-

  Vårsemester 15 uker: 4690,-

 • Gitargruppe (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Band (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Musikkproduksjon (90 min)

  Høstsemester 10 uker: 3500,-

  Vårsemester 10 uker: 3500,-


Skolens reglement

 • Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Etter endt prøvetime kan man trekke seg eller binde seg for resten av semesteret. Trekker man seg etter første prøvetime dekkes timen av skolen.

 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass beholder plassen sin.

 • Påmeldinger skjer hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved fremvist legeerklæring.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at skolen gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser.