Under følger informasjon om ledige plasser, skoleruter, priser og reglement.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på finner du kontaktinfo nederst på siden.


Våre tilbud og ledige plasser vår 2019

 • Vokal 1-1:

  Tirsdager kl. 15:30 - 16:00 (lærer Frida Lydia H. Virtanen)

  Tirsdager kl. 16:00 - 16:30 (lærer Frida Lydia H. Virtanen)

  Tirsdager kl. 17:30 - 18:00 (lærer Karoline Stensland)

 • Vokalgruppe (f. 2008 - 2010):

  Tirsdager kl. 18:00 - 19:00 (lærer Karoline Stensland)

 • Piano 1-1:

  Mandager kl. 15:00 - 15:30 (lærer Robert Frantzen)

  Tirsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Robert Frantzen)

  Tirsdager kl. 18:00 - 18:30 (lærer Robert Frantzen)

  Torsdager kl. 17:45 - 18:15 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

 • Trommesett 1-1:

  Onsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Kristian Lamvik)

 • El-bass 1-1:

  Mandager kl. 18:30 - 19:00 (lærer Morten Steene)

 • Gitar 1-1:

  Onsdager kl. 16:00 - 16:30 (lærer Sverre Simonsen)

  Onsdager kl. 18:30 - 19:00 (lærer Sverre Simonsen)

  Onsdager kl. 14:30 - 15:00 (lærer Kjetil Andreassen)

  Onsdager kl. 17:30 - 18:00 (lærer Kjetil Andreassen)

  Torsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Frank Cock)

 • Musikkproduksjon (modul 1 - nybegynner) gruppe:

  Tirsdager kl. 17:15 - 18:45 (lærer Sivert Henriksen)

 • Musikkproduksjon (modul 2 - for de med erfaring med Logic Pro) gruppe:

  Tirsdager kl. 19:00 - 20:30 (lærer Sivert Henriksen)

 • FUZZ - Bandskole for jenter (f. 2006 - 2007):

  Mandager kl. 17:30 - 18:30 (lærer Ida Karoline Nordgård og Lisa Skoglund)

 • FUZZ - Bandskole for jenter (f. 2002 - 2005):

  Mandager kl. 19:00 - 20:30 (lærer Ida Karoline Nordgård og Lisa Skoglund


Skolerute 2019

Skolerute Vår 2019 lastes ned her.

Egen skolerute for Musikkproduksjon kan lastes ned her.


Priser 2019

Søskenrabatt

Det gies søskenmoderasjon på 10 prosent per søsken. Det gies også 10 prosent rabatt til elever som går på flere tilbud.

Priser på enkeltundervisning

 • Vokal (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Piano (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Gitar (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • El-bass (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Trommer (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

Priser på gruppeundervisning

 • Vokalgruppe barn/ungdom (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 4380,-

  Vårsemester 15 uker: 4690,-

 • Gitargruppe barn/ungdom (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • FUZZ - bandskole for jenter ungdom/voksne (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 4380,-

  Vårsemester 15 uker: 4690,-

 • Musikkproduksjon ungdom/voksne (90 min)

  Vårsemester 10 uker: 3500,- (kampanjepris)


Skolens reglement

 • Alle som møter hos oss for første gang har rett på prøvetime. Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Dersom man velger å fortsette binder man seg for resten av semesteret.

 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass får beholde plassen sin.

 • Påmeldinger kan skje hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved påfølgende fakturering.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at TMS gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Vi underviser elever i alderen seks år og oppover. Noen instrumenter har høyere aldersgrense. Vi har ingen øvre aldersgrense.