Under følger informasjon om ledige plasser, skoleruter, priser og reglement.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på finner du kontaktinfo nederst på siden.


Våre tilbud og ledige plasser høsten 2019

 • Vokal 1-1 (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Ledige plasser blir annonsert i slutten av juni

 • Vokalgruppe (f. 2008 - 2010)

  Tirsdager kl. 18:00 - 19:00 (lærer Karoline Stensland)

 • Piano 1-1 (nedre aldersgrense 6 år - ingen øvre)

  Ledige plasser blir annonsert i slutten av juni

 • Trommesett 1-1 (nedre aldersgrense 9 år - ingen øvre)

  Onsdager kl. 16:30 - 17:00 (lærer Kristian Lamvik)

  Onsdager kl. 17:00 - 17:30 (lærer Kristian Lamvik)

 • El-bass 1-1 (nedre aldersgrense 11 år - ingen øvre)

  Fullt

 • Gitar 1-1 (nedre aldersgrense 7 år - ingen øvre)

  Onsdager kl. 16:00 - 16:30 (lærer Sverre Simonsen)

  Onsdager kl. 17:30 - 18:00 (lærer Kjetil Andreassen)

 • Gitargruppe (f. 2009 - 2010)

  Onsdager kl. 16:15 - 17:00 (lærer Kjetil Andreassen)

 • Gitargruppe (f. 2007 - 2008)

  Torsdager kl. 18:00 - 18:45 (lærer Frank Cock)

 • Band nybegynner (nedre aldersgrense 12 år)

  Ledige plasser blir annonsert i slutten av juni

 • Musikkproduksjon modul 1 gruppe - nybegynner (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Ledige plasser - tidspunkt og skolerute kommer. Ta kontakt for detaljer.

 • Musikkproduksjon modul 2 gruppe - for de med erfaring med Logic Pro (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Ledige plasser - tidspunkt og skolerute kommer. Ta kontakt for detaljer.


Skolerute 2019

Skolerute Høst 2019 lastes ned her.


Priser 2019

Under følger info om priser for vår- og høstsemester. Semesteravgiften for høsten 2019 deles opp i 2 avdrag og har frist 14/09 og 14/11.

Faktura sendes som e-post.

Søskenrabatt

Det gies søskenmoderasjon på 10 prosent per søsken. Det gies også 10 prosent rabatt til elever som går på flere tilbud.

Priser på enkeltundervisning

 • Vokal (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Piano (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Gitar (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • El-bass (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Trommer (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

Priser på gruppeundervisning

 • Vokalgruppe barn/ungdom (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 4380,-

  Vårsemester 15 uker: 4690,-

 • Gitargruppe barn/ungdom (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Band (barn/ungdom (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Musikkproduksjon ungdom/voksne (90 min)

  Høstsemester 10 uker: 3500,-

  Vårsemester 10 uker: 3500,-


Skolens reglement

 • Alle som møter hos oss for første gang har rett på prøvetime (gjelder alle fag unntatt musikkproduksjon). Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Dersom man velger å fortsette binder man seg for resten av semesteret.

 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass får beholde plassen sin.

 • Påmeldinger kan skje hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at TMS gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Vi underviser elever i alderen seks år og oppover. Noen instrumenter har høyere aldersgrense. Vi har ingen øvre aldersgrense.