Under følger informasjon om ledige plasser, skoleruter, priser og reglement.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på finner du kontaktinfo nederst på siden.


Våre tilbud og ledige plasser høsten 2019

 • Vokal 1-1 (nedre aldersgrense 13 år - ingen øvre)

  Fullt. Venteliste

 • Vokalgruppe (f. 2008 - 2010)

  Tirsdager kl. 18:00 - 19:00 (lærer Karoline Stensland)

 • Piano 1-1 (nedre aldersgrense 6 år - ingen øvre)

  Torsdager kl. 15:00 - 15:30 (lærer Ellen Charlotte Sørheim)

 • Trommesett 1-1 (nedre aldersgrense 9 år - ingen øvre)

  Fullt. Venteliste

 • El-bass 1-1 (nedre aldersgrense 11 år - ingen øvre)

  Fullt. Venteliste

 • Gitar 1-1 (nedre aldersgrense 7 år - ingen øvre)

  Onsdager kl. 14:00 - 14:30 (lærer Kjetil Andreassen)

  Onsdager kl. 16:30 - 17:00 (lærer Kjetil Andreassen)

 • Gitargruppe nybegynner (f. 2009 - 2010)

  Oppstart vårsemester 2020 med forbehold om nok påmeldte

 • Gitargruppe nybegynner (f. 2007 - 2008)

  Oppstart vårsemester 2020 med forbehold om nok påmeldte

 • Musikkproduksjon nybegynner (nedre aldersgrense 13 år)

  Oppstart vårsemester 2020 med forbehold om nok påmeldte

 • Musikkproduksjon for viderekomne (nedre aldersgrense 13 år)

  Oppstart vårsemester 2020 med forbehold om nok påmeldte


Skolerute 2019

Skolerute for høsten 2019 lastes ned her.


Priser 2019

Under følger info om priser for vår- og høstsemester. Vi tilbyr søskenmoderasjon på 10 prosent per søsken. Det gies også 10 prosent rabatt til elever som går på flere tilbud.

Påmeldinger skjer hele året med forbehold om at vi har plass. Ved påmelding midt i et semester blir semesteravgiften beregnet fra den uka man starter.

Semesteravgiften for høsten 2019 deles opp i 2 avdrag og har frist 21/09 og 21/10.

Faktura sendes på e-post.

 • Vokal 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Piano 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Gitar 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • El-bass 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Trommer 1-1 (30 min)

  Høstsemester 14 uker: 4590,-

  Vårsemester 15 uker: 4920,-

 • Vokalgruppe (60 min)

  Høstsemester 14 uker: 4380,-

  Vårsemester 15 uker: 4690,-

 • Gitargruppe (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Band (45 min)

  Høstsemester 14 uker: 3890,-

  Vårsemester 15 uker: 4170,-

 • Musikkproduksjon (90 min)

  Høstsemester 10 uker: 3500,-

  Vårsemester 10 uker: 3500,-


Skolens reglement

 • Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Etter endt prøvetime kan man trekke seg eller binde seg for resten av semesteret. Trekker man seg etter første prøvetime dekkes timen av skolen.

 • Man meldes på for et semester om gangen. Det blir satt en frist på slutten av hvert semester for påmelding/fornyelse av plass for neste semester. Alle som søker fornying av plass beholder plassen sin.

 • Påmeldinger skjer hele året med forbehold om at vi har plass. Semesteravgiften blir beregnet fra den uka man starter.

 • Ved langvarig sykdom vil TMS gi eleven muligheten til avslag i pris ved fremvist legeerklæring.

 • Fravær pga kortvarig sykdom og prioriteringsfravær blir ikke erstattet. I alle tilfeller av fravær og tapt undervisning vil vi likevel gi en individuell vurdering i samarbeid med våre kunder.

 • Om en av våre lærere ikke skulle møte til undervisning skal timen erstattes, samt at skolen gir kompensasjon for ubeleiligheter dette skulle medføre.

 • Alt av undervisningsmateriell er inkludert i semesterprisen. Vi anbefaler at eleven har instrument hjemme for egenøving.

 • Ved utelatt betaling av semesteravgift påløper purregebyr og renter iht. statens gjeldende satser.